• ΣΠΟΥΔΕΣ

Σύνθεση

ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη της Σύνθεσης πρέπει να κατέχει πτυχίο Φούγκας με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς”.

 

Πρόγραμμα:

 

Διδάσκεται ο μουσικός λόγος, ανάλυση και δημιουργία μοτίβων, φράσεων και περιόδων φωνητικού και οργανικού ύφους.

Τα διάφορα είδη του Lied, το θέμα με παραλλαγές, οι διάφοροι χοροί, η σουίτα.

Το σκέρτσο για πιάνο, για κουαρτέτο, για ορχήστρα

Η φόρμα της σονάτας για πιάνο, για κουαρτέτο, για ορχήστρα.

Τα διάφορα είδη του Rondo.

Τα διάφορα είδη των Εισαγωγών.

Η Φαντασία.

Η Παραλλαγή.

Η Προγραμματική μουσική (το συμφωνικό ποίημα κλπ)

Φωνητικά είδη: Ρομάντζα, Άρια, Αριέττα, Καβατίνα κλπ. Ανάπτυξη και εφαρμογή των ειδών αυτών για χορωδία με ή χωρίς συνοδεία.

Η Λειτουργία, το Ορατόριο, το Μελόδραμα, το Μουσικό Δράμα, η σκηνική μουσική, η παντομίμα κλπ

Ανάλυση κλασικών και νεώτερων έργων.

Ανάλυση παρτιτούρας και εκτέλεσης απ’ ευθείας στο πιάνο.

Στοιχεία διεύθυνσης ορχήστρας.

Επισταμένη μελέτη των βυζαντινών ήχων και ρυθμών, των αρχαίων ελληνικών τρόπων και τον νεοελληνικών κλιμάκων.

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Αυτοσχεδιασμός στο πιάνο.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο μαθητής θα πρέπει να εξασκηθεί στη διεύθυνση της ορχήστρας.

 

Πρόγραμμα διπλωματικών εξετάσεων:

 
Ο μαθητής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του θα πρέπει να έχει συνθέσει και να παρουσιάσει στην εξεταστική επιτροπή δύο ή τρία έργα των παρακάτω ειδών:

1.      Τραγούδι με συνοδεία πιάνου ή ορχήστρας

2.      Έργο για χορωδία με ή χωρίς συνοδία

3.      Ένα θέμα με παραλλαγές για πιάνο, κουαρτέτο ή ορχήστρα

4.      Πρώτο μέρος σονάτας ή κουαρτέτου

5.      Δραματική σκηνή

6.      Πρώτο μέρος συμφωνίας ή συμφωνικό ποίημα ή εισαγωγή για συμφωνική ορχήστρα

Από αυτά, ένα ή δύο κομμάτια,  μετά από επιλογή και πρόταση του υπεύθυνου καθηγητή, μπορούν να εκτελεστούν δημόσια πριν τις διπλωματικές εξετάσεις του μαθητή.

Για τις εξετάσεις ο μαθητής οφείλει:

1.      Να συνθέσει εντός ενός μήνα:

·         Επτά τουλάχιστον παραλλαγές σε δοσμένο θέμα για πιάνο, κουαρτέτο ή ορχήστρα με τελική φούγκα, ή ένα σημαντικό συμφωνικό έργο.

·         Ένα χορωδιακό έργο με συνοδεία ορχήστρας, σε δοσμένη ελληνική ποίηση

 

2.      Να διευθύνει μέρος κλασικού έργου για ορχήστρα, καθορισμένο μια εβδομάδα πριν τις εξετάσεις.

ΔιΔιδάσκει: Ιωάννης Τουφεξής